mensen stand2

Effectief? Gezond?

Duurzamer presteren met creatiever oplossingen!
fig 2016feb2 grijsb

Behoefte  Onmacht. Herkent u dat gevoel? Als verantwoordelijke – voor werk / werkomstandigheden – heeft u er alles aan gedaan! Mensen beschikken over mobiele technologie en flexibele werkplekken. U maakt werk van vitaliteit, gezondheid of duurzame inzetbaarheid. En toch neemt het verzuim weer toe! Meer mensen ervaren werkdruk, stress of hebben een burn-out. Motivatie is onder de maat. U wilt oplossingen! Wat is er aan de hand?

Belofte  Relax, haal rustig adem. Er is een nieuw probleem en dat is op te lossen. Want werk is veranderd; creatief en complex breinwerk vervangt routinematig handwerk. Anders denken en doen en aanpassing van het werk brengt verlichting; de kennisproductiviteit gaat omhoog en tegelijk ook de werkbelasting omlaag! Een heldere visie is de basis voor het herkennen van kansen en problemen, leren en voor meer eigen initiatief.

Bewijs  The workdesigner is expert in duurzaam werk. Samen geeft u uw verandering vorm en inhoud. Actuele thema’s – zelfsturing, samenwerking en leiderschap – pakt u op met uw mensen. The workdesigner biedt:

Klanten van The workdesigner zijn vaak sleutelpersonen in organisaties; leidinggevenden, coördinatoren of deskundigen. Zij werken bij gemeenten en in het MKB. Zij zelf vernieuwen oplossingen van binnenuit; stap voor stap op eigen unieke passende wijze. Bijvoorbeeld in programma’s vitaler werken of duurzame inzetbaarheid. Of met werkend leren in creatieve projecten. Het lerend vermogen groeit. Mens, team en organisatie worden meer wendbaar. Plezier is de basis voor beter presteren. Beleef het!

Stel uw vraag of verken de scan   Effectief Werk Scan